U bent hier

Wat is psychotherapie

 

Psychotherapie heeft tot doel je psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. Het begeleiden van je groeiproces en het zoeken naar je eigen kompas staan hierbij centraal.

 

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut die jou helpt om meer inzicht te krijgen in je problemen en deze anders aan te pakken of te benaderen. Hij helpt jou in het verwerken van pijnlijke ervaringen en moeilijke emoties. Je wordt uitgenodigd stil te staan bij jezelf en bij de hindernissen die je beletten om je goed te voelen. Wat kan veranderen is vaak niet zozeer de feiten of de mensen in je omgeving, maar wel de manier waarop jij ermee omgaat. De psychotherapeut stimuleert jou in het vinden van eigen oplossingen en het maken van eigen, authentieke keuzes. Hierdoor verwerf je opnieuw ‘vrijheid’ en win je aan draagkracht. 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.