U bent hier

Rechten van de cliënt

 

Als u besluit in therapie te gaan, wordt er eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen u en uw therapeut. Onder deze overeenkomst vallen een aantal belangrijke rechten voor u als cliënt.

 

U heeft ten eerste al het recht gehad om zelf uw hulpverlener te kiezen. U heeft hierbij recht op heldere informatie over alles wat voor u van belang kan zijn in het kader van de therapie. Ook tijdens de therapie dient de therapeut u te blijven informeren. U mag van uw therapeut verwachten dat hij/zij uw vragen beantwoordt, het verloop van de behandeling met u bespreekt en regelmatig met u nagaat in hoeverre de therapie tot de gewenste resultaten leidt.

 

U heeft recht op vertrouwelijkheid van informatie. Elke therapeut is bij wet gebonden aan de geheimhoudingsplicht, die slechts in uitzonderlijke gevallen mag verbroken worden. Uw therapeut kan echter wel overleggen met vakgenoten (bijvoorbeeld andere psychologen of therapeuten), maar ook deze hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het kan zijn dat anderen informatie over u opvragen, bijvoorbeeld uw familie, uw huisarts of een verzekeringsarts. Uw therapeut mag hier enkel aan tegemoet komen als u daarvoor uw toestemming geeft, bij voorkeur schriftelijk. Indien u hier de noodzaak toe voelt, heeft u ook het recht om uw therapeutisch dossier in te kijken.

 

Wilt u meer lezen rond uw rechten als cliënt kan u onder meer terecht op de website van de Belgische Federatie Van Psychologen: http://www.bfp-fbp.be/

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.